BLACKRACE - Resultat

 
  | 2019 | 2018 | 2015 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
  | Resultat | Bilder | Rankning | Märkesstaistik |
 
Resultat - 2008:
  2008-09-27  -  Viared/ Borås
  2008-09-27  -  Hultsfred Raceway/ Hultsfred
  2008-09-20  -  Vårgårda flyfält/ Vårgårda
  2008-09-13  -  Franska Vägen/ Kalmar
  2008-09-13  -  Hultsfred Raceway/ Hultsfred
  2008-08-23  -  Viared/ Borås
  2008-08-23  -  Forvägen/ Kiruna
  2008-08-23  -  Hultsfred Raceway/ Hultsfred
  2008-08-09  -  Bananpiren/ Göteborg
  2008-08-08  -  Vårgårda Flygfält/ Vårgårda
  2008-08-01  -  Bananpiren/ Göteborg
  2008-07-25  -  Bananpiren/ Göteborg
  2008-07-12  -  Näsby Ind.omr./ Kristianstad
  2008-07-11  -  Bananpiren/ Göteborg
  2008-07-05  -  Hultsfred Raceway/ Hultsfred
  2008-06-27  -  Vårgårda Flygfält/ Vårgårda
  2008-06-14  -  Viared/ Borås
  2008-06-07  -  Franska Vägen/ Kalmar
  2008-05-31  -  Hultsfred Raceway/ Hultsfred
 

 Antal hittills körda race:
Blackrace: 200  
Blackstage: 19  
Blackrace pro: 38  
Blackstage pro: 0  
 Inplanerade race:
Blackrace 0
  Blackrace Pro 0  
  Blackstage 0  
       
 Körda race under 2019:
   Blackrace 0  
   Blackrace Pro 3  
       
 Körda race under 2018:
   Blackrace 0  
   Blackrace Pro 3  
       
 Körda race under 2015:
   Blackrace 6  
   Blackrace Pro 3  
       
 Körda race under 2011:
   Blackrace 2  
   Blackrace Pro 1  
       
 Körda race under 2010:
   Blackrace 10  
   Blackrace Pro 2  
   Blackstage 0  
       
 Körda race under 2009:
   Blackrace 15  
   Blackrace Pro 2  
   Blackstage 0  
       
 Körda race under 2008:
   Blackrace 11  
   Blackrace Pro 8  
   Blackstage 0  
       
 Körda race under 2007:
   Blackrace 23  
   Blackrace Pro 12  
   Blackstage 7  
       
 Körda race under 2006:
   Blackrace 25  
   Blackstage 2  
       
 Körda race under 2005:
   Blackrace 30  
   Blackstage 1  
       
 Körda race under 2004:
   Blackrace 42  
   Blackstage 4  
       
 Körda race under 2003:
   Blackrace 29  
   Blackrace pro: 3  
   Blackstage 3  
       
 Körda race under 2002:
   Blackrace 7  
   Blackrace pro: 1  
   Blackstage 2  
       
 

   
I SAMARBETE MED            

ANNONSER:                          

 

Vill du annonsera?