BLACKRACE - Var & Hur?
   
 

Dessa regler gäller
1. Körningen genomförs på en sträcka av max 201 meter.
2. Ingen vinnarindikering får förekomma.
3. För att bereda alla möjlighet till start körs sträckan med två bilar vid varje start.
4. Sträckan, belägen på upplåten allmän väg* får inte avverkas fortare än 7,5 sekunder
5. Bilarna skall vara besiktigade och godkända ( i det utförande som gäller vid körtillfället) samt skattade och försäkrade.
6. Bilarna skall vara utrustade med minimum ett trepunktsbälte på förarsidan samt dot-märkta gatdäck, min 2 mm mönsterdjup.
7. Däck med tun sida förbjudna oavsett märkning.
8. Passagerare ej tillåtet under körningen.
9. Förare skall vid körningen bära hjälm, handskar samt skor som inte kan lossna från foten.
10. Godkänt, giltigt körkort krävs.
11. Endast tidkortskörning är tillåten. (utesluter tävling)
12. Bilar av cabriolet typ skall ha båge om de ej är utrustade med rundslagningsskydd i original.
13. I startområdet skall finnas minst 40 kilo släckmedel fördelat på minst 4 släckare.
14. Ansvarig körledare skall finnas.
15. Tidskortlistor över alla deltagares bästa tider publiceras på www.blackrace.nu.
16. Åskådare skall hållas på behörigt avstånd från den använda sträckan. Se skiss.
17. Tillstånd för körningen skall sökas hos respektive polisdistrikt eller länsstyrelse.
18. Tillfällig försäkring skall lösas av alla deltagare (görs på plats), tecknas hos Blackrace Sverige (Kontaktman Peter Kurtén).
19. * Vid körning på sträcka som ej är allmän väg benämns denna som Blackrace Pro. Tider och regler rörande detta anpassas från fall till fall, tex. Vid körning på flygfält. För mer info gällande Blacrace Pro, kontakta någon i Blackrace Sverige.
20. Innan körning skall kontroll av fordon och förare genomföras av därtill utsedd person. Föraren skall även skriftligen underteckna besiktningsprotokoll där han/hon även godkänner ovanstående regelverk och intygar att fordonet överensstämmer med svensk lagstiftning.
21. Från och med 2008 års körningar tillåts även tvåhjuliga fordon vid Blackrace och BlackracePro. För regler och mer information angående detta läs avsnittet "På två hjul"

 

 
Blackraceorter
Se alla Blackraceorter samt orter på är på gång och jobbar med att få igång Blackrace… >>>
 
Så kör man
Efter att man besiktigat sin bil och betalat, kör man in på depåområde i gång fart. Därefter kör man ut i uppliningsområde och ställer sig i kö… >>>
 
På två hjul
Numera tillåts även tvåhjuliga fordon i samband med Blackrace-körningar. Följander gäller vid Blackrace respektive BlackracePro >>>
 
Equal-ET
Blackrace-arrangören kan bestämma om att köra Equal-ET i samband med ordinarie Blackracekörning. Enkelt förklarat är detta en variant av Dragracingens Bracket där du skall komma så nära din egen tid som möjligt… >>>
 
FAQ
Frågor och svar kring Blackrace-körning… >>>
   
I SAMARBETE MED            

ANNONSER:                          

 

Vill du annonsera?