BLACKRACE - Vad är det?
 

Komma igång
Alla som är intresserade av att starta upp legala streetrace är välkomna att kontakta projektledarna personligen för att kunna diskutera den specifika situation som rör varje enskild ort.


Projektledare

Kenneth Feldthusen
Landvetter
post: kenneth@goteborgsmotorfestival.com
telefon: 0705-37 05 52

Peter Kurtén
Göteborg
e-post: peter@goteborgsmotorfestival.com
telefon: 0705-34 52 24

 
   
  Historik
"Streetrace" började redan på romartiden då man körde mot varandra med häst och vagn. Så länge bilen har funnits så har man velat utforska sitt fordons prestanda… >>>
  Bakgrund
I Göteborg uttalade politikerna en vilja att lösa problemet med ”streetracing”. Man gav trafikkontoret i uppgift att se om man kunde finna en lösning. >>>
  Genomförande - Våren 2002
Första körningen på Arken genomfördes i Göteborgs Motorfestivalens regi den 28 april. Vid detta tillfälle fanns representanter från trafikkontoret och Göteborgspolisen… >>>
  Framtid?
Göteborgs Motorfestivalen är en ideell organisation utan anställd personal, har begränsade resurser för att fortsätta ta ett sådant här stort ansvar… >>>
  Hyr tidtagning
Ni som är på gång att starta upp med Blackrace-körningar och ännu inte har en egen tidtagningsutrustning har här möjlighet att hyra en, tillsammans med kompetent personal... >>>
  Urklip
Notiser och artiklar i webbaserade medior.. >>>
 
   
I SAMARBETE MED            

ANNONSER:                          

 

Vill du annonsera?