BLACKRACE - Vad är det?
 

Framtid?
Göteborgs Motorfestivalen är en ideell organisation utan anställd personal, har begränsade resurser för att fortsätta ta ett sådant här stort ansvar. Därför var man tvungen att antingen skjuta till medel från samhället eller finna andra ekonomiska lösningar för att trygga en framtid som håller. I och med det goda resultatet av de första körningar gick man vidare med arbetet att finna en permanent lösning som håller i framtiden. Detta för att inte ramla tillbaka till ruta ett och få tillbaka den illegala verksamheten på gatorna igen. Den bästa lösningen som man såg i initiativgruppen var att man skulle skapa en permanent anläggning. Om det inte tas fram en lösning tämligen snabbt är risken stor att vi tappar ”streetracernas” förtroende vilket skulle innebära att vårens arbete varit förgäves.
Under arbetets gång i Göteborg har man från Svenska Bilsportförbundet anammat lösningen på problemet som idag drabbar hela landet. Man avsatte då resurser för att ge möjlighet för projektledarna från Göteborg att resa runtom i Sverige och försöka hjälpa andra städer att få igång liknande verksamhet…

 
   
  Historik
"Streetrace" började redan på romartiden då man körde mot varandra med häst och vagn. Så länge bilen har funnits så har man velat utforska sitt fordons prestanda… >>>
  Bakgrund
I Göteborg uttalade politikerna en vilja att lösa problemet med ”streetracing”. Man gav trafikkontoret i uppgift att se om man kunde finna en lösning. >>>
  Genomförande - Våren 2002
Första körningen på Arken genomfördes i Göteborgs Motorfestivalens regi den 28 april. Vid detta tillfälle fanns representanter från trafikkontoret och Göteborgspolisen… >>>
  Komma igång
Alla som är intresserade av att starta upp legala streetrace är välkomna att kontakta projektledarna personligen för att kunna diskutera den specifika situation som rör varje enskild ort.. >>>
  Hyr tidtagning
Ni som är på gång att starta upp med Blackrace-körningar och ännu inte har en egen tidtagningsutrustning har här möjlighet att hyra en, tillsammans med kompetent personal... >>>
  Urklip
Notiser och artiklar i webbaserade medior.. >>>
 
   
I SAMARBETE MED            

ANNONSER:                          

 

Vill du annonsera?