BLACKRACE - Vad är det?
 

Genomförande - Våren 2002
Första körningen på Arken genomfördes i Göteborgs Motorfestivalens regi den 28 april. Vid detta tillfälle fanns representanter från trafikkontoret och Göteborgspolisen på plats. Vid det efterföljande mötet konstaterade man att detta fungerade på ett mycket bra sätt och beslutade att 4st körningar till skulle genomföras. Till allas glädje kan konstateras att den illegala racingen på stadens gator i princip har upphört sedan dessa körningar startade. D.v.s. inga rapporter om några sådana har inkommit till polisen. ”Streetracerna” har tagit ett mycket stort ansvar och har själva dragit ihop alla funktionärer vid samtliga tillfällen. De har även bidragit med att dämpa den illegala körningen bland sina egna när man sett att samhället vill hjälpa dem att köra under ordnade former. Framför allt gör tidkorten det ointressant att köra illegalt. Göteborgs bilsportförbunds medlemmar har personligen stått som ansvariga mot myndigheterna och samtidigt borgat för att det blivit säkra körningar. De har då även verkat som mentorer för ”streetracerna”. I och med att det inte fanns någon ekonomi för att genomföra körningarna har trafikkontoret tagit sina kostnader för tillstånd och skyltning. Fritidsförvaltningen har betalat de bajamajor som erfordrats. Göteborgs bilsportförbund har inköpt försäkringar till deltagarna, betalt polistillståndet och tagit kostnaden för tidtagningen vid de två första körtillfällen.

 
   
  Historik
"Streetrace" började redan på romartiden då man körde mot varandra med häst och vagn. Så länge bilen har funnits så har man velat utforska sitt fordons prestanda… >>>
  Bakgrund
I Göteborg uttalade politikerna en vilja att lösa problemet med ”streetracing”. Man gav trafikkontoret i uppgift att se om man kunde finna en lösning. >>>
  Framtid?
Göteborgs Motorfestivalen är en ideell organisation utan anställd personal, har begränsade resurser för att fortsätta ta ett sådant här stort ansvar… >>>
  Komma igång
Alla som är intresserade av att starta upp legala streetrace är välkomna att kontakta projektledarna personligen för att kunna diskutera den specifika situation som rör varje enskild ort.. >>>
  Hyr tidtagning
Ni som är på gång att starta upp med Blackrace-körningar och ännu inte har en egen tidtagningsutrustning har här möjlighet att hyra en, tillsammans med kompetent personal... >>>
  Urklip
Notiser och artiklar i webbaserade medior.. >>>
 
   
I SAMARBETE MED            

ANNONSER:                          

 

Vill du annonsera?