BLACKRACE - Vad är det?
 

Bakgrund
I Göteborg uttalade politikerna en vilja att lösa problemet med ”streetracing”. Man gav trafikkontoret i uppgift att se om man kunde finna en lösning. Då, i januari 2002, inbjöd trafikkontoret de organisationer man trodde skulle kunna hjälpa till med att hitta en lösning. Bland de inbjudna fanns då polisen, fritidsförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och Göteborgs motorfestival och dess samarbetspartner Gbg & co. Dessa organisationer och myndigheter träffades första gången den 18 februari. Göteborgs Bilsportförbund hade via sitt engagemang i motorfestivalen redan haft kontakt med ”streetracerna” och förde en diskussion med dessa om ett förslag till lösning.
Man framförde sin syn på problemet och redogjorde för sina samtal med ”streetracerna”. De övriga representanterna hade vid detta tillfälle inget förslag till lösning men en stor vilja att lösa problemet. Det förslag Motorfestivalen hade utarbetat med ”streetracerna” sågs som en lösning av genomförandet, då man tagit bort tävlingsmomentet ur körningarna och bara kör mot sig själv, s.k. tidkortskörning, se regelverk. Att man startar två och två beror på att man vill bereda så många som möjligt, möjlighet att köra. Polisen fick i uppdrag att se om man kunde ge tillstånd för denna typ av körningar. Trafikkontoret, stadsbyggnadskontoret och Göteborgs bilsportförbund fick i uppdrag att se var någonstans man kunde genomföra körningarna.
Vid de följande mötena fick man klartecken av polisens tillståndsenhet att man såg positivt på detta försök att stävja olagligheterna. Man kom fram till att man hade ett kortsiktigt och ett långsiktigt problem. Man enades om att Nordatlanten (Arken) var det enda rimliga stället att genomföra den kortsiktiga lösningen på under 2002. Vidare diskuterades lösningen på lång sikt och kom fram till att denna förhoppningsvis kan läggas på Stora Holm ihop med NTF, med vilka samtal fördes.
”Streetracerna” har ingen egen klubb eller organisation utan en otrolig kommunikation via sin hemsida på internet. Detta nya sätt att organisera sig måste man ha med i beräkningarna för framtida lösningar. När vi första gången gick ut med information om körningarna så hade c:a 5000st läst det efter 24 timmar. Man kan inte heller placera alla streetracers i dragracingliknande sammanhang då en modern bils prestanda går att testa på många olika sätt.

 
   
  Historik
"Streetrace" började redan på romartiden då man körde mot varandra med häst och vagn. Så länge bilen har funnits så har man velat utforska sitt fordons prestanda… >>>
  Genomförande - Våren 2002
Första körningen på Arken genomfördes i Göteborgs Motorfestivalens regi den 28 april. Vid detta tillfälle fanns representanter från trafikkontoret och Göteborgspolisen… >>>
  Framtid?
Göteborgs Motorfestivalen är en ideell organisation utan anställd personal, har begränsade resurser för att fortsätta ta ett sådant här stort ansvar… >>>
  Komma igång
Alla som är intresserade av att starta upp legala streetrace är välkomna att kontakta projektledarna personligen för att kunna diskutera den specifika situation som rör varje enskild ort.. >>>
  Hyr tidtagning
Ni som är på gång att starta upp med Blackrace-körningar och ännu inte har en egen tidtagningsutrustning har här möjlighet att hyra en, tillsammans med kompetent personal... >>>
  Urklip
Notiser och artiklar i webbaserade medior.. >>>
 
   
I SAMARBETE MED            

ANNONSER:                          

 

Vill du annonsera?