BLACKRACE - Vad är det?
 

Historik
"Streetrace" började redan på romartiden då man körde mot varandra med häst och vagn. Så länge bilen har funnits så har man velat utforska sitt fordons prestanda på ett enkelt sätt. De flesta söker sig då till motorsporten där man tävlar under ordnade och säkra former. Många tycker dock att det är krångligt och besvärligt bara för att testa sin bils prestanda och då gör man det på ställen där även annan trafik finns. Detta blir då vad vi kallar "streetrace". Det är ett gissel för samhället då deras och andra trafikanters säkerhet sätts ur spel. Det har således blivit ett samhällspolitiskt problem, som kan drabba vem som helst. En serie allvarliga olyckor har på senare tid aktualiserat problemet.

 
   
  Bakgrund
I Göteborg uttalade politikerna en vilja att lösa problemet med ”streetracing”. Man gav trafikkontoret i uppgift att se om man kunde finna en lösning. >>>
  Genomförande - Våren 2002
Första körningen på Arken genomfördes i Göteborgs Motorfestivalens regi den 28 april. Vid detta tillfälle fanns representanter från trafikkontoret och Göteborgspolisen… >>>
  Framtid?
Göteborgs Motorfestivalen är en ideell organisation utan anställd personal, har begränsade resurser för att fortsätta ta ett sådant här stort ansvar… >>>
  Komma igång
Alla som är intresserade av att starta upp legala streetrace är välkomna att kontakta projektledarna personligen för att kunna diskutera den specifika situation som rör varje enskild ort.. >>>
  Hyr tidtagning
Ni som är på gång att starta upp med Blackrace-körningar och ännu inte har en egen tidtagningsutrustning har här möjlighet att hyra en, tillsammans med kompetent personal... >>>
  Urklip
Notiser och artiklar i webbaserade medior.. >>>
 
   
I SAMARBETE MED            

ANNONSER:                          

 

Vill du annonsera?